Naudojimo sąlygos ir taisyklėsNAOS,

SAS with a capital of €43,474,650,
Having its head office at 355 rue Pierre-Simon Laplace – 13290 Aix-en-Provence – FRANCE
Registered with the Aix-en-Provence RCS under number 535 236 418
Tel.: +33 (0)4.42.16.30.60
 

Website Managing Director : Anthony Lallier

Website hosted by:
NOVIUS,
SA au capital de 102 750 €
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 443 207 154
Headquarter : 55 avenue Galline – 69100 Villeurbanne – France
 

Website designed and developped  by : Agence NOVIUS


Autoriaus teisės
 

 • Šioje svetainėje pateikiami ženklai ir logotipai yra registruotieji NAOS prekių ženklai. Įmonė nesuteikia jokių šioje svetainėje publikuojamų ženklų ar logotipų licencijų ar teisių juos naudoti, tam reikalingas išankstinis rašytinis turėtojo leidimas.

 • Bet kuriuos šioje svetainėje publikuojamos dokumentus galima kopijuoti tik informaciniais tikslais ir išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Bet koks kitoks kopijavimas ir naudojimas komerciniais tikslais yra griežtai draudžiamas, negavus išankstinio rašytinio NAOS leidimo.

 • NAOS pasilieka teisę pradėti teisines procedūras, įskaitant baudžiamąjį procesą, dėl bet kokio jos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

 •  

Atsakomybė
 

 • Visa šioje svetainėje esanti informacija publikuojama tik informaciniais tikslais ir nėra suteikiamas joks laidavimas ar garantija, faktinė ar numatoma. NAOS negali būti laikoma atsakinga už kokią nors žalą, sukeltą dėl prisijungimo prie šios svetainės ar naudojimosi ja, įskaitant žalą ar virusus, galinčius patekti į naudotojo kompiuterinę įrangą ar bet kokį kitą turtą.

 • NAOS neatsako už netikslumus, klaidas ar praleidimus šioje svetainėje. Svetainėje pateiktos BIODERMA produktų nuotraukos neįpareigoja teisiškai. Dėl interneto svetainėje prieinamos informacijos tikslumo, patikimumo ar užbaigtumo neteikiamos jokios garantijos. Visa atsakomybė už naudojimąsi tokia informacija tenka naudotojui.

 • NAOS neatsako už jokius pažeidimus, tiesioginius ar netiesioginius, nepriklausomai nuo priežasčių, kilmės, pobūdžio ar pasekmių, kurie gali atsirasti dėl asmens prieigos prie svetainės ar negalėjimo gauti prieigos prie šios svetainės arba naudojimosi svetaine ir (ar) pasitikėjimo informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai kilusia iš tokios naudojimosi.

 • Naudotojas sutinka per šią svetainę neperduoti jokios informacijos, galinčios užtraukti civilinę ar baudžiamąją atsakomybę, taigi sutinka per šią svetainę neatskleisti neteisėtos informacijos, taip pat informacijos, galinčios pakenkti viešajai tvarkai, ar įžeidžiančios informacijos.

 • NAOS nekontroliuoja išorės svetainių, susietų su šia svetaine, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jų turinio. Šie saitai su kitomis svetainėmis jokiu būdu ir jokiomis aplinkybėmis nerodo NAOS pritarimo šių svetainių turiniui ar ryšių su jomis. Šių svetainių veiklą reglamentuoja jų pačių naudojimo sąlygos ir privatumo politikos. Be to, joks fizinis ar juridinis asmuo neturi teisės sukurti saito, vedančio į šią svetainę, prieš tai negavęs išankstinio NAOS sutikimo.

 •  

Nutraukimas

Mes dėl bet kokių priežasčių galime suspenduoti arba nutraukti prieigą prie Paslaugos nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo, jei Sąlygos pažeidžiamos ar jų nesilaikoma.

Nuorodos į kitus puslapius

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodos į korporacinį www.bioderma.lt tinklapį, lojalumas.naos.lt tinklapį, kurios priklauso Mums ir yra valdomos Mūsų. Paslaugoje gali būti nuorodos į socialinius tinklus. Taip pat Mūsų valdomi tinklapiai: www.atopinis.ltwww.raustu.ltwww.aknespotas.ltwww.sensibioh2o.lttestas.bioderma.lt. Tinklapyje gali būti nuorodos į vaistinių veikiančių Lietuvoje internetines parduotuves. Jokios kitos trečiųjų šalių nuorodos tinklapyje nėra naudojamos ir galios neturi.

Reglamentuojanti teisė

Šios Sąlygos yra taikomos ir interpretuojamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Mes nevykdome šių Sąlygų nuostatų, tai nebus laikoma kaip šių Sąlygų atsisakymas. Jei kurios nors šių Sąlygų nuostatų teismo būtų pripažintos negaliojančiomis, kitos Sąlygos lieka galiojančiomis.

Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę vienašališkai modifikuoti, persvarstyti ir keisti Sąlygas bet kuriuo metu. Jei persvarstymas yra esminis vartotojui, stengsimės apie tai informuoti prieš 7 darbo dienas. Kas yra esminis persvarstymas, Mes nuspręsime savo nuožiūra.

Toliau tęsdami naudojimąsi Paslauga po pakeitimų, Jūs sutinkate su pakeistomis Sąlygomis. Jei nesutinkate su naujomis Sąlygomis, Paslauga naudotis negalite.

Sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2020-03-16.

Susisiekite

Jei turite klausimų apie šias Naudojimo sąlygas ir taisykles, Privatumo politiką, susisiekite elektroniniu paštu klausk@bioderma.lt.

 • LABORATOIRE BIODERMA pasilieka teisę be perspėjimo dėl bet kokios priežasties ir tik savo nuožiūra keisti, atšaukti, sustabdyti ar nutraukti prieigą prie svetainės ar jos dalies, įskaitant jos turinį, funkcijas ar prieinamumo valandas. LABORATOIRE BIODERMA negali būti laikoma atsakinga už tokių pakeitimų pasekmes.
   
 • Šiuos teisinius pranešimus reglamentuoja Prancūzijos įstatymai ir bet koks ginčas turi būti nagrinėjamas kompetentinguose LIONO (Prancūzija) teismuose.